Regulamin

1 Goście przebywający na terenie IGLU SOPOT proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Goście przebywający na terenie IGLU SOPOT proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2 Na terenie IGLU SOPOT obowiązuje cisza nocna:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-7:00,
– w sobotę i niedzielę w godzinach 23:00- 8:00.
3 W przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój /lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzegają powszechnie stosowanych norm kulturalnego odpoczynku IGLU SOPOT zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.
4 Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
5 IGLU SOPOT nie pobiera kaucji za pobyt. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy Gości o poinformowanie pracownika, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
6 Rezerwacja jest potwierdzana wpłatą całej kwoty na nr rachunku bankowego:
53 2490 0005 0000 4500 7217 7027
Tytułem: nr rezerwacji, imię i nazwisko oraz termin rezerwacji
Kwotę należy wpłacić w ciągu 3 dni, liczy się data zaksięgowania na koncie.
Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
7 Rezerwację można odwołać najpóźniej 40 dni przed datą przyjazdu wysyłając do IGLU SOPOT wiadomość. Na podany nr rachunku bankowego zostanie zwrócone 70% kwoty zapłaconej za pobyt. W wypadku odwołania rezerwacji przez Gościa, nie później niż 14 dni przed przyjazdem możliwa jest zmiana terminu na inny w bieżącym sezonie o ile będzie dostępny, dogodny termin.
8 Wpłata zaliczki przez Gości oznacza akceptację regulamin najmu.
9 Obiekt jest przekazywany Gościom w użytkowanie w dniu przyjazdu osobiście przez pracownika lub za pomocą kodu. Te same metody dotyczą odbioru.
10 W przypadku metody meldunku za pomocą kodu otrzymacie Państwo za pomocą maila lub smsa kod do kasetki na tarasie, gdzie znajdują się klucze do obiektu.
11 W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o kontakt przed zakończeniem doby hotelowej. Gwarancją przedłużenia pobytu jest dostępność terminu. Cena jest zgodna z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie.
12 Za rzeczy pozostawione w obiekcie, IGLU SOPOT nie ponosi odpowiedzialności.
13 W domku i saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Istnieje możliwość palenia na tarasie.
14 Ze względu drewniane wykończenie całego obiektu IGLU SOPOT należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru płyty kuchennej oraz palących się świeczek. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajdują się gaśnice ppoż. oraz jak się je użytkuje.
15 Goście IGLU SOPOTmogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się naprzeciwko obiektu. Parking przy terenie IGLU SOPOT jest parkingiem niestrzeżonym wynajmujący odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
16 Dla zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju na terenie IGLU SOPOT Goście wraz z kluczami do obiektów otrzymują pilot, który zamyka gł. bramę wjazdową. Bramę można zamknąć automatycznie po godz. 23:00.
17 IGLU SOPOT nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu czy internetu.
18 Ze względu na ograniczoną powierzchnię obiektu IGLU SOPOT wyklucza pobyt Gości ze zwierzętami.
19 Korzystanie z sauny jest przyjemnością ze skutkiem pozytywnym dla zdrowia, natomiast odpowiedzialność za decyzję ponoszą Goście. Nie zalecamy korzystania z sauny osobom:
– bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym
– z chorobami krążenia
– chorującym na cukrzycę
– nietrzeźwym
– kobietom ciężarnym
20 Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń. Również należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć poparzeń.
21 Z sauny korzystamy nago bez dodatkowych ubrań tj. kąpielówek, strojów kąpielowych itp.
22 Sauna jest szczelna, aby utrzymywać ciepło wewnątrz. Otwarcie drzwi uwalnia ciepło i powinno być wykonane szybko.
23 Sauna jest opalana drewnem, czas nagrzania pomieszczenia to ponad 1 godz. Przed rozpaleniem w palenisku należy uchylić szufladę popielnika na około 2cm. Kiedy osiągniemy odpowiednią temperaturę zamykamy popielnik i rozpoczyna się sesja.
24 Po skończonej sesji korzystania z sauny nie gasimy ognia w palenisku, zostawiamy tylko zamknięte drzwiczki. Palenisko wygasza się samo.
25 Do dyspozycji Gości jest “zimna beczka”, która znajduje się na tarasie. Goście sami we własnym zakresie muszą ją przygotować tzn. napełnić wodą.
26 Bieżnia na stadionie lekkoatletycznym, który jest w pobliżu również jest do dyspozycji Gości IGLU SOPOT.
27 Do dyspozycji Gości są dwa rowery. Użytkowanie ich jest bezpłatne. Rowery posiadają zabezpieczenie z kodem, które należy używać. W przypadku kradzieży, odpowiedzialność finansową ponoszą użytkownicy.
28 Goście IGLU SOPOT posiadają zniżkę 10% w restauracji „JAKUBIAK W SOPOCIE”, która znajduje się w pobliżu. Proszeni są o powiadomienie kelnera o tym, że są gośćmi IGLU SOPOT.
29 W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, wyposażenia czy czystości i porządku, Goście są proszeni o poinformowanie o tym pracownika lub właściciela telefonicznie lub drogą mailową.
30 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

1 stycznia 2019
IGLU SOPOT